BYG365

SmartGuards “paraply” BYG365 løser drifts- og logistikudfordringer på byggepladsen i et vedvarende flow. Du får også sikkerhed for personel og CSR (Corporate Social Responsibility). Med dette kan du både som bygherre og entreprenør dokumentere ansvar og kædeansvar.

Logistik: Du får software med webadgang, så du kan planlægge og styre den daglige aktivitet på byggepladsen, herunder afhentning og levering af materialer på rette tidspunkt, rette sted og i den rette mængde. Leverandøren får det fulde ansvar for leverancen.

Ressourcer på pladsen: Ressourcer som kraner, manitou og hejs kan være en omkostningstung post. Med BYG365 kan du booke dine ressourcer, når de er ledige, optimere driften og sikre at alle er med til at betale efter forbrug.

Dokumentation af personer på pladsen: MyFILE365 er en del af vores BYG365-koncept, der via app eller web dokumenterer og verificerer alle personer, der arbejder på pladsen. MyFILE365 kan integreres med adgangskontrolsystemer og dermed har du styr på både personer og adgang i ét. Kædeansvar: Du kan dokumentere kædeansvaret i en byggeproces. Når en hovedentreprenør hyrer underentreprenører ind (nogle blot for nogle få dage, fx rengøring, vagter, teknikere, håndværkere), styrer du med BYG365, at de generelle regler om opholds- og arbejdstilladelse overholdes, samt sikrer forhold som løn, visum m.v. Systemet synliggør også evt. “social dumping”.

MyFILE365 kan du anvende til at se certificeringer, uddannelses- og kursusbeviser hos den enkelte ansatte. På den måde opfylder du nu både dine sociale forpligtelser og samtidigt har du også dokumentation for den enkelte medarbejders kvalifikationer til at udføre et givent stykke arbejde.

Kontakt os i dag!