Ishøj Kommune

Proaktiv overvågning stoppede hærværk på daginstitutioner i Ishøj Kommune

Knuste flasker, joints i sandkassen og brugt emballage … Personalet i nogle af Ishøj Kommunes daginstitutioner mødte i en periode ind om morgenen til resultatet af hærværk på legepladsen – med efterladenskaber, der var farlige for børnene. Det kostede tid og ressourcer hver eneste dag at rydde op og sikre legepladsen, så børnene kunne lege trygt. En ildspåsættelse gjorde til sidst proaktiv overvågning nødvendig, og kommunen igangsatte overvågning via SmartGuard. Der var effekt fra dag 1!

Ishøj Kommune har været plaget af store problemer med hærværk på udearealer på visse af kommunens daginstitutioner. Forebyggende tiltag hjalp ikke. SmartGuard installerede overvågning i de institutioner, der var ramt. Og det lettede hverdagen i institutionerne. Slut med utrygge børn, personale og forældre, tidsforbrug til oprydning og udgifter til reparationer.

Peter Oriat, forsikrings- og risikokoordinator i Ishøj Kommune, har efterhånden mange års oplevelser og erfaringer med hærværk på institutionernes udearealer. Og han har stået i spidsen for mange forebyggende tiltag gennem tiden, som skulle gøre områderne mindre attraktive for visse unge grupper og andre disrespektfulde personer. Men det blev nødvendigt med en mere effektiv løsning, for problemerne fortsatte. Og det kostede ressourcer i forbindelse med kontakt til politi, pågribelse af de involverede og pædagogiske tiltag.

– Personalet blev i en periode mødt af et overvældende syn hver morgen. De måtte bruge tid på at fjerne glasskår fra knuste flasker og brugt emballage fra pizzaer og rive sandkassen for at fjerne joints. Legepladsen og udendørsområderne var deciderede farlige for børn! Og det var jo også tid, som gik fra børnene, siger Peter Oriat.

Hærværk medførte utryghed og ressourcespild

Ishøj Kommune prøvede at forebygge på forskellige måder, der viste sig ikke at være tilstrækkelige. Aflåste låger, uformel social kontrol, nedskæring af høje hække og andre ”naturlige” håndteringer. Tværfaglige grupper, der tog sig af udendørsarealerne for at gøre dem mindre attraktive for de unge. En vagtordning virkede heller ikke.

– Vi havde brug for en præventiv foranstaltning, som kunne stoppe hærværk her og nu. En løsning, der afhjalp den psykiske belastning hos personalet, spildte personaleressourcer, utrygheden og de andre eftervirkninger efter ubudne gæster. Det påvirkede personalet psykisk at møde ind til sådan et syn om morgenen og samtidig var de aldrig helt rolige, for hvad kunne børnene ikke risikere at finde under leg, trods oprydning. Der var en reel risiko for børnene på legepladsen. Og børnene og forældrene var jo også påvirkede. Forældrene havde svært ved at aflevere deres børn et sted, hvor der var glasskår m.v., der først skulle fjernes, inden legepladserne var sikre for børnene at færdes på. Vi havde brug for en hurtig og effektiv overvågning i de berørte institutioner, forklarer Peter Oriat.
– På et tidspunkt tog hærværket overhånd og endte med en ildspåsættelse, der fik det hele til at kulminere. Det var en uholdbar situation, konstaterer Peter Oriat.

Kameraer, højtalere og detektorer blev installeret på kritiske områder

Ishøj Kommune fik besøg af Risk & Security Manager Morten Villadsen fra SmartGuard, der rykkede hurtigt ud til de pågældende institutioner efter henvendelsen fra Peter Oriat.

Morten Villadsen gik en runde og så området an, og prøvede at forestille sig, hvor man ville spise sin pizza, ryge hash og slå sig ned. En visualisering på området gør det altid nemmere at gennemskue, hvilke områder overvågningen skal placeres. Det er vigtigt at få en fornemmelse for den aktivitet, der sker om aftenen, når hærværk sker. Ellers risikerer man at installere en overvågning, der ikke er målrettet. Morten Villadsen udfærdigede et map over stedet. I dette tilfælde identificerede han terrasser med halvtag, sandkasser og skure som kritiske områder. Han lavede en prøveopstilling af synlige kameraer og detektorer på mappet, som sikrede, at områderne var dækket godt ind, inden overvågningsudstyret blev stillet op. Mindst mulig overvågning med størst mulig effekt.

– Vi fik alene installeret overvågning på de placeringer, hvor det var absolut nødvendigt. SmartGuard sørgede for at begrænse antallet af kameraer og andet udstyr, fortæller Peter Oriat.

Hærværk stoppede fra dag 1

– Som udgangspunkt er det ikke en ønskværdig situation for hverken os som kommune eller institutionerne at ty til overvågning eller at diktere en adfærd, men det kan være nødvendigt – dog med mindst mulig indgriben, mindst mulig overvågning, men nok til at der er en effekt med det samme, siger Peter Oriat og fremhæver, at SmartGuards løsning blev en succes i de berørte institutioner.

– Der var faktisk effekt fra dag 1 med den proaktive overvågning. Personalet fik frigivet tid til børnene fra morgenstunden i stedet for at skulle bruge den første del af dagen på at gøre legepladsen sikker. Så vi må sige, at vi fik den hjælp, vi havde brug for med det samme. Vi fik løst problemet. Og de disrespektfulde personer må gerne vide, at vi holder øje. Vi kan jo se, at det hjælper, fastslår Peter Oriat.

Der er mange andre kommuner, der som Ishøj må håndtere proaktive løsninger. Omkring Påske bliver temperaturerne varmere, og dette indbyder til ophold på kommunernes institutioner om aftenen. Der er en stigende tendens inden for denne type hærværk, som foregår om aftenen. Borde-/bænkesæt brændes af, der ligger afføring og joints i sandkasser, glasskår på fliserne … Derfor kan det være nødvendigt med midlertidige proaktive løsninger i foråret, sommeren og efteråret, hvorefter udstyret nedtages om vinteren, hvor kulden gør, at det ikke er attraktivt at slå sig ned.

– Vi fik alene installeret overvågning på de placeringer, hvor det var absolut nødvendigt. SmartGuard sørgede for at begrænse antallet af kameraer og andet udstyr, fortæller Peter Oriat.

Udtalelse fra Peter Oriat

ISHØJ KOMMUNES UDFORDRINGER MED HÆRVÆRK:

 • Ødelagte ejendele på kommunens institutioner
 • Hærværk, der gjorde legepladser og udendørsarealer farlige for børnene
 • Utryghed blandt personalet, forældre og børn
 • Ressourcemæssige udgifter for Ishøj Kommune
 • Egne tiltag og vagtordning virkede ikke tilstrækkeligt forebyggende

INSTALLATION AF PROAKTIV OVERVÅGNING:

 • Midlertidig proaktiv overvågning med synlige kameraer, højtalere og detektorer på udvalgte områder, i årstidens varmere perioder.

LØSNINGEN HAR VÆRET EN STOR SUCCES FOR ISHØJE KOMMUNE:

 • Hærværk stoppede i de overvågende institutioner fra dag 1
 • Personalet sparede tid og ressourcer på oprydning m.v.
 • Personalet fik mere tid til børnene om morgenen, når de mødte ind.
 • Færre omkostninger til erstatning af ejendele og reparation af afbrændte skure m.v.
 • Personale/børn/forældre opnåede en følelse af tryghed.