Ishøj Kommune

Midlertidig brandsikring gjorde genhusning unødvendig efter brand på plejehjem i Slagelse

En beboer satte ild til et toilet på Levehjemmet Bjergbyparken, et værelse brændte og den ene halvdel af plejehjemmet stod med ét uden brandsikring. Brandudviklingen og sodskader betød, at der skulle findes en hurtig løsning for at sikre fortsat beboelse i bygningen, mens forsikringssagen var i proces. Et trådløst midlertidigt ABA-anlæg sørgede for, at beboerne kunne blive boende i trygge omgivelser, og at bygningen var brandsikret. Kommunen undgik omkostninger til genhusning eller brandvagter.

UDFORDRING

Bygningen skulle have nyt aba-anlæg. Beboerne måtte ikke blive boende uden sikring mod brand. Genhusning eller brandvagter ville betyde betydelige omkostninger for kommunen samt en omvæltning og utryghed for beboerne.

LØSNING

Midlertidigt aba-anlæg opfyldte kravet om brandsikring i bygninger med overnattende personer.

RESULTAT

Kommunen havde en større omk. -beparelse, da det midl. anlæg var billigere end genhusning el. brandvagter. Beboerne kunne blive i deres trygge miljø. Ejendomsservice havde sikkerhed for brandsikring og “ro i sjælen”, da bygningen var sikret.

“En hurtig reaktion fra SmartGuards side betød alt for os.
Der gik kun 1-2 dage, fra vi kontaktede dem, til deres konsulent stod hos os, og vi fik den hjælp, vi havde brug for.”

Kasper Nygaard Petersen, Risikostyringskoordinator, Slagelse Kommune