En nysgerrig person fik forvildet sig ind på en byggeplads i indre by. Alle adgangsveje til pladsen er lukket og alligevel lykkes det denne person at komme ind. Men når der er lukket og adgang forbudt, så er det ADGANG FORBUDT!