Den rette sikring kan sikre dig mod tyveri og hærværk

Med de sikringsløsninger der i dag findes på markedet er det faktisk muligt at indgå langt de fleste af de hændelser som virksomheder forsøger at sikre sig i mod. Det kræver blot at man tager dialogen med sin sikringsudsbyder og går strategisk til værks når der skal projekteres teknik og serviceydelser.

Intet teknik kan stå alene. Uden et menneskes reaktion på systemet er det intet værd. En brandalarm slukker ikke mange brande. Det gør brandfolkene. En tyverialarm fanger ikke mange tyve, det gør vægtere og politiet, osv.

Men for virksomheden gælder det om i videst muligt udstrækning af sørge for at de ting man gerne vil passe på, tager længere tid at stjæle, ødelægge osv, end det tager for ens sikringssystem at advisere/alarmere beredskabet og deres tid til at komme frem.
Med det for øje vil virksomheden i stor udstrækning altid kunne afværge et forestående indbrud, tyveri eller hærværk.

Eksempel:

Virksomhed A har gentagne gange haft indbrud, hvor der er stjålet computere fra kontorerne. Tyvene har brudt ind gennem vinduet, ved at smadre det. Virksomhed A har allerede tyveri alarm på huset og videoovervågning. På alarmen og videoovervågningen kan man se at indbrudstyvene har brugt mindre end 5 minutter, fra de smadrer vinduet på deres forehavende og derefter er stukket af. Samtidigt kan man på videoovervågningen se at de har brugt 10-15 minutter på at finde ud af hvilket vindue de skulle ind af og rekognoscere området for flugtveje andre personer osv.

Hvad gør virksomheden nu?

Enten skal virksomheden ved hjælp af mekanisk sikring som gitre eller lign, sikre sig, at tiden det tager at komme gennem vinduer, er længere end det tager vagten at komme frem. Dette kan godt blive ret omfattende og ikke særlig kønt at se på i det daglige for medarbejdere, kunder osv. Dog er der stadig den usikkerhed ved denne løsning, at ingen er sikker på at der rent faktisk er nogen på stedet. Der kan være andre årsager til alarmen.

Alternativt kan man flytte sin grænse for sikring. Med det menes, at det på et tidligere tidspunkt end når vinduet smadres, skal være muligt at detektere at her er en mulig forestående hændelse under opsejling. Dette kan eksempelvis gøres ved hjælp af detektorer i perimeteren af virksomhedens matrikel eller kameraer med såkaldt videoanalyse.

Detektorerne registrerer blot at der er noget eller nogen der opholder/bevæger sig gennem et område hvor der ikke skal være nogen.
I tilknytning til detektorerne bør man anvende kameraer til at verificere alarmerne. Uden kameraer vil man ikke kunne sikre sig at der er tale om ubudne gæster.

Man kan også vælge en ren videoovervågningsløsning med såkaldt videoanalyse software. Analysen kan se forskel på mennesker, dyr, kan alarmere hvis personer opholder sig på områder i længere tid og meget mere.

Hvis man allerede på dette tidspunkt registrerer at nogen er ved, måske, at tiltvinge sig adgang til ens ejendom, har man meget længere reaktionstid. Den reaktionstid er alfa og omega hvis man skal nå at forhindre ubudne gæster.

For at vinde yderligere tid til vægtere og/eller politi at kunne nå frem, anvender vi højtalere som vagterne på den døgnbemandede servicecentral kan tale ud gennem. På den måde adviserer vi ubudne gæster om, at de opholder sig i et område de ikke skal og samtidigt at vi har vægtere eller politi på vej, såfremt de ikke kommer på andre tanker og forlader området.

De ovenstående løsninger er billigere end du måske forestiller dig.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre hvad det vil koste hos dig og din virksomhed.