GDPR er kommet for at beskytte os alle mod misbrug af personfølsomme oplysninger og herunder er flere sikringskoncepter og produkter omfattet. Særlig tv-overvågning og adgangskontrol indeholder personfølsomme data, som du nu som kunde er ansvarlig for, at din leverandør forstår at håndtere korrekt.

Det er derfor nu mere end nogensinde vigtigt, at du som kunde sætter dig ind i, hvad det betyder for dig, hvis du vil undgå risikoen for bøder af mærkbar størrelse. Der er nemlig tale om bødestørrelser på op til 4% af den samlede koncerns omsætning. Uanset hvad man måtte omsætte, så er 4% for de fleste en stor del af bundlinjen.

Du skal nemlig være opmærksom på, at det er virksomheden der hæfter i forhold til de nye regler i PERSONDATAFORORDNINGEN.

Hvis dine underleverandører ikke overholder den nye PERSONDATAFORORDNING, betaler DU bøden.

I SmartGuard har vi udarbejdet en databehandleraftale, som du er velkommen til at rekvirere hos os. Den er udarbejdet til at sikre, at du overholder persondataforordningen, når du anvender en sikringsleverandør, som drifter og sikrer funktionaliteten af dit system og vi har endvidere udarbejdet tilhørende underdatabehandleraftale, som skal anvendes såfremt en godkendt kontrolcentral reagerer proaktivt på alarmer fra eks. tv-overvågning.

Ring eller skriv til os, hvis du vil høre mere om eller hvorvidt du er omfattet og har brug for en databehandleraftale.